Vyhlášky obce

 

OZV č. 1/2020 - o místním poplatku ze psů

OZV č. 2/2020 - Systém komunálního odpadu

OZV č. 3/2020 - Požární řád

OZV č. 4/2020 - o místním poplatku za komunální odpad

OZV č. 5/2020 - o zrušení obecně závazných vyhlášek (zrušuje se: OZV č. 2/2005 ze dne 26.1.2005 požární řád obce, OZV č. 3/2005 ze dne 23.2.2002 ÚP obce, OZV č. 1/2008 ze dne 19.9.2008 změna OZV č. 2/2005, OZV č. 1/2015 ze dne 28.5.2019 systém KO, OZV č. 2/2015 ze dne 28.5.2015 o místním poplatku za KO, OZV č. 5/2015 ze dne 28.5.2015 o místním poplatku ze psů) 


Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Městyse Rokytnice nad Rokytnou

Plán zimní údržby komunikací

SMĚRNICE Zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou (12/2014), kterou se stanoví Pravidla pro poskytování finanční podpory prospěšným projektům - ZRUŠENO, nahrazuje dokument Poskytování dotací z rozpočtu Městyse Rokytnice nad Rokytnou (ze dne 26.11.2015)

Nařízení městyse Rokytnice nad Rokytnou č. 1/2012 - TRŽNÍ ŘÁD

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se stanoví systém komunitního kompostování, způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce a stanoví podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 - O PRAVIDLECH POHYBU PSŮ A ZVÍŘAT NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 - O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU,PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ - ZRUŠENO, nahrazuje OZV č. 2/2015 - ZRUŠENO - nahrazuje OZV č. 2/2015

Obecně závazná vyhláška č. 6/2008 - O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU , PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ - ZRUŠENO, nahrazuje OZV č. 1/2015 - ZRUŠENO - nahrazuje OZV č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 5/2008 - O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ

Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 - O MÍSTNÍM POPLATKU ZE VSTUPNÉHO - ZRUŠENO, nahrazuje OZV č. 3/2015 - ZRUŠENO - nahrazuje OZV č. 3/2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 - O MÍSTNÍM POPLATKU ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ - ZRUŠENO, nahrazuje OZV č. 4/2015 - ZRUŠENO - nahrazuje OZV č. 4/2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 - O MÍSTNÍM POPLATKU ZE PSŮ - ZRUŠENO, nahrazuje OZV č. 5/2015 -nahrazuje vy ZRUŠENO - nahrazuje OZV č. 5/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 - POŽÁRNÍ ŘÁD

SMĚRNICE Zastupitelstva obce Rokytnice nad Rokytnou, kterou se stanoví Pravidla pro poskytování finanční podpory prospěšným projektům - nahrazuje nová SMĚRNICE (12/2014)

OPATŘENÍ č. 2/2007 - ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ V OBCI

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 - O ZRUŠENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK OBCE

OPATŘENÍ č. 1/2007 - Pravidla o vytvoření a použití účelových prostředků “Fondu rozvoje bydlení” na území obce Rokytnice nad Rokytnou

Obecně závazná vyhláška č. 3/2006 - O ZRUŠENÍ VYHLÁŠKY č. 2/1997 o stanovení výše a výběru stočného pro Rokytnici nad Rokytnou

Obecně závazná vyhláška č. 5/2005 - O STANOVENÍ KOEFICIENTŮ DANĚ Z NEMOVITOSTI

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2005 - POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2004 - O ZRUŠENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY č. 3/2003 - O PŘÍSPĚVKU NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A KROUŽKŮ

Kontaktní formulář

Vzkaz *
Jméno
Příjmení
E-mail *